‘Konst på Studio HPKSM’ presenterar utställningen ”From Dust to Dawn” av keramikern & konstnären Malwina Kleparska.

Objekten i utställningen lyfter tankar kring kretslopp och tid, hur ett material förändras, bryts ner och bildar nya former. Det slumpmässiga kontra det kontrollerade. Malwina har i denna utställning haft ett undersökande förhållningssätt där det ena har lett till det andra. Formerna har tillsammans bildat kollage och nya konstellationer. 

Malwina arbetar både med bruksföremål och konstobjekt. Hon har tidigare setts på bland annat Örnsbergsauktionen, Lijlevalchs Våsalong, Galleri Sintras, mm.

http://www.malwinakleparska.com/ABOUT

Vernissageöl: Willow’s Crest Wuk Wuk Lager. Utställningen pågår till 25 juli 2018 i Studio HPKSM’s Bakficka på Parkgatan 21, GBG.