After Work!

25-05 16:00 - 13-07 19:00
Studio HPKSM's Bakficka
Phone:0709569624
Address: Parkgatan 21, Gothenburg
how can I download the google play store

After Work! ”Kalle med Gäster” 

Varmt välkomna till Studio HPKSM Bakfickan’s After Work -koncept; ”Kalle med Gäster” sireneen. En gäst, en maträtt och ett musiktema varje gång!

Varje fredag 16:00-19.00, i Studio HPKSM’s Bakficka på Parkgatan 21 (det går även att gå in från garage-sidan på Storgatan 22) skypeen chromebook.